Aizdevuma lietošanas procentu likme 3 %
No 2016.gada 14.marta līdz 2016.gada 01.jūnijam