Intervija ar AS West Kredit valdes locekli A.Silantjevu

"Ar katru klientu strādājam individuāli, ievērojot viņa vajadzības ne tikai kredīta piešķiršanas kārtībā, bet arī līguma un aizdevuma atdošanas noteikumos. To ļoti augstu novērtē mūsu klienti"

Pēdējos gados pozitīvi tiek vērtēta kreditēšanas tirgus attīstība - tirgus tiek sakārtots, klienti aizdevumus izvēlas daudz pārdomātāk un arvien mazāk medijos izskan skandalozi lielu kredīta summu neatdošanas gadījumi. Turklāt strauji pieaug uzņēmējiem izsniegto kredītu skaits, kas ir ļoti pozitīva tendence tirgus attīstībā.

Kāds ir bijis aizvadītais gads nebanku kreditēšanas sektorā? Kā klientiem iespēju aizņemties izmantot gudri un izdevīgi? Par to saruna ar uzņēmuma "West Kredit" valdes locekli Artūru Silantjevu.

Cik aktīvs šobrīd ir kreditēšanas tirgus?

Lai arī kreditēšanas tirgus aktivitātēs pēdējā laikā ir vērojams neliels pieaugums, kopumā tomēr tā vēl arvien ir nepietiekama gan banku, gan mūsu, nebanku, kreditēšanas sektorā. Bet mēs ceram uz pozitīvu attīstību arī turpmāk.

Kas kavē straujāku attīstību?

Attīstību bremzē apstākļu kopums. Piemēram, bankas vēl joprojām nav sakārtojušas savus iepriekšējos portfeļus un sliktos kredītus, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un valsts pastāvīgi spiež vēl pamatīgāk izvērtēt riskus, turklāt, kā min arī pašas bankas - juridiski šobrīd kreditoram ir ļoti lieli šķēršļi tirgū atgūt ieguldīto naudu - ir ļoti daudz skandalozu lietu par to, kā tiek novilcināta parādu piedziņa ar fiktīvu kreditoru palīdzību un citiem juridiskiem mehānismiem. Tomēr, neskatoties uz to, situācija uzlabojas, īpaši nebanku sektorā.

Kā mainījies darījumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu?

Skaitliskā ziņā kreditēšanas apjoms mums nav palielinājies, taču ir augusi izniegto aizdevumu summa. To skaidrojam ar pēdējo divu gadu laikā izvedojušos tendenci - mainās klientu loks un vairāk aizņemas mazie un vidējie uzņēmēji no ļoti daudzveidīgām nozarēm - sākot ar šūšanas darbnīcām līdz pat zivju fabrikām. Pēdējā gada laikā izsniegto kredītu skaits uzņēmējiem audzis par aptuveni 40 %. Līdz ar to ir augušas darījumu summas, jo uzņēmēji aizņemas vairāk nekā individuāls patērētājs savām ikdienas vajadzībām.

Kādam mērķim lielākoties uzņēmēji aizņemas?

Uzņēmēju mērķi ir ļoti dažādi, jo daļa biznesu uzsāk no nulles, daļa aizņemas apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, bet vēl citiem kredīts nepieciešams, piemēram, daudzdzīvokļu māju renovācijai vai savulaik nepabeigto māju izpirkšanai no banku izsolēm. Uzņēmēji pabeidz māju celtniecību un piedāvā tās tirgū. Arī šādus projektus mēs finansējam. Projekti ir ļoti dažādi, un mēs tos izvērtējam individuāli.

Ar ko "West Kredit" uzņēmēju kredīti atšķiras no banku piedāvājuma?

Mūsu attieksme pret klientu ir daudz individuālāka, un pie mums kredītus ir daudz vienkāršāk un ātrāk noformēt - lēmumu par kredīta piešķiršanu varam pieņemt vienas dienas laikā bez lieka birokrātijas sloga un šķēršļiem. Ar katru klientu strādājam individuāli, ievērojot viņa vajadzības ne tikai kredīta piešķiršanas kārtībā, bet arī līguma un aizdevuma atdošanas noteikumos. To ļoti augstu novērtē mūsu klienti.

Kādam mērķim lielākoties aizņemas privātpersonas? Jaunu nekustamo īpašumu iegādei vai esošo mājokļu remontam?

Mums nav iezīmējusies tendence, ka būtu palielināts pieprasījums pēc kāda konkrēta produkta. Cilvēki aizņemas ļoti dažādām vajadzībām - gan remontam, gan vēl kāda nekustamā īpašuma iegādei. Bieži, kad pie mums atnāk klients un diskutējam par viņa vajadzībām un aizdevuma mērķi, izkristalizējas, ka patiesībā nauda nepieciešama jaunas uzņēmējdarbības sākšanai - lai cilvēks, realizējot kādu konkrētu projektu, varētu kļūt par uzņēmēju.

Kas ir tās svarīgākās lietas, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties kredītdevēju?

Vispirms par jebkuru kreditoru jānoskaidro, vai viņam ir licence izsniegt kredītus un strādāt Latvijas tirgū. Nav nekāds nosēpums, ka pie mums ir kredītdevēji, kam nav PTAC izsniegtas licences. Izvēloties starp dažādiem produktiem, noteikti nevajadzētu slinkot, bet aprunāties ar vairākiem kre-ditoriem, lai varētu salīdzināt piedāvājumus. Bieži no klientiem, kuri pie mums pārkreditējas no kādas citas kredītiestādes, dzirdam, ka viņi aizgājuši pie viena kredītdevēja, noskaidrojuši noteikumus un noslēguši līgumu, neko nesalīdzinot un neizvēloties labāko piedāvājumu. Pēc tam cilvēki ir ļoti pārsteigti, ka mēs varam piedāvāt izdevīgākus noteikumus kā konkurents. Ņemot kredītu, noteikti jāizpēta kredītdevēja licence, kredītprocenti un līguma noteikumi. Līguma noteikumi ir ļoti svarīgi - ne tikai tas, kādā veidā noslēgts līgums un kādus nosacījumus tas paredz, bet īpaši visas komisijas maksas kopā - gan noslēdzot līgumu, gan izbeidzot. Rūpīgi jāiepazīstas ar visiem noteikumiem un to, kas notiks, kad nauda tiks atdota - vai nav apslēptas kādas liekas komisijas maksas.

Cilvēki bieži pārkreditējas uz "West Kredit', kādus pakalpojumus viņi visbiežāk izmanto?

Šajā situācijā viens no mūsu populārākajiem produktiem ir kredītu apvienošana. Cilvēki mēdz paņemt vienu, otru, trešo aizdevumu, bet, apvienojot visus kredītus vienā, klientam pakalpojums ir daudz lētāks, nekā maksājot pieciem atsevišķiem kreditoriem. Turklāt mēs varam piešķirt kredītu uz termiņu līdz pat 20 gadiem, tāpēc, pielāgojot vēlamo atmaksas termiņu, maksājums būtiski samazinās.

Cik apdomīgi ir cilvēki, ņemot kredītus?

Pēdējos gados, salīdzinot ar buma laikiem, ir iezīmējusies ļoti pozitīva tendence - klienti šobrīd aizņemas ļoti pārdomāti un tikai konkrētam mērķim. Cilvēkiem gan vēl ir saglabājušās bažas par to, vai, rodoties kādām grūtībām, kredītu spēs atdot, tāpēc klienti ar līguma noteikumiem iepazīstas ļoti skrupulozi. Ja agrāk cilvēki līgumus slēdza dienas vai divu laikā, tad šobrīd viņi iepazīstas ar noteikumiem, pārdomājot lēmumu un savas iespējas atmaksāt aizdevumu pat mēnesi. Līgumi netiek vairs slēgti sateigti, un tas ir labi. Mūs ļoti priecē, ka kredīti tiek ņemti pārdomāti, jo šādā situācijā ir daudz mazāk problēmu ar kavētiem maksājumiem vai kredītu nemaksāšanu. Šodien situācija ir tāda, ka cilvēku, kuri nepilda savas kredītsaistības, ir ļoti maz, bet, ja ir, tad kādu pamatotu iemeslu dēļ. Arī klientu maksātspēja ir ļoti uzlabojusies

Kas notiek, ja cilvēkam ir kādas problēmas veikt masājumus?

Ja klientam ir kādas grūtības vai viņš zina, ka tādas būs, noteiki jānāk pie mums. Mums ir virkne dažādu palīdzības mehānismu - ne tikai kredītbrīvdienas, maksājuma atlikšana un procentlikmju pārskatīšana, bet arī citas. Neviena saprātīga kreditora pašmērķis nav klientiem atņemt īpašumus. Mūsu biznesu veido ilgtermiņa attiecības ar klientu, nevis nekustamo īpašumu tirgošana. Mēs neesam ieinteresēti nevienā nekustamajā īpašumā, tāpēc piedāvājam cilvēkiem veselu virkni ar iespējām, lai pat sliktākajā scenārijā nebūtu jāpārņem īpašums.

Kā prognozējat nozares attīstību 2016. gadā?

Tā kā nebanku kreditēšanas nozarē ir pastāvīgas likumdošanas izmaiņas un mūsu darbību regulē arvien stingrāk, domāju, ka likuma grozījumi, kas stāsies spēkā 2016. gadā, sarežģīs darbu visai nozarei. Tas bremzēs līdzšinējo pozitīvo kreditēšanas tirgus attīstību, jo izmaiņas skars arī banku sektoru. Likumi un normatīvi kļūst arvien smagnējāki un regulēšana - lielāka. Šobrīd visstingrākās prasības, kas stājās spēkā jau janvārī, skar ātro kredītu nozari, jo šo sektoru būtiski mēģina sakārtot un regulēt. Mūsu nozarei - hipotekārajai kreditēšanai, šobrīd tiek izstrādāts likumprojekts, kas turpmāk stingrāk regulēs kreditoru, kas strādā ar kredītiem pret nekustamā īpašuma ķīlu, darbību. Jaunais likums mūs krietni vairāk ierobežos, būsim spiesti kļūt birokrātiskāki, tāpēc gan paši kreditori, gan arī klienti var sagaidīt lielākas papīru kaudzes.

Tomēr, lai arī nozares attīstības tempi palēnināsies, ticu, ka turpināsies pozitīva dinamika tirgus attīstībā. Šajā situācijā viens no mūsu populārākajiem produktiem ir kredītu apvienošana. Cilvēki mēdz paņemt vienu, otru, trešo aizdevumu, bet, apvienojot visus kredītus vienā, klientam pakalpojums ir daudz lētāks, nekā maksājot pieciem atsevišķiem kreditoriem.