Sveiciens māmiņdienā

Mīļš sveiciens visām māmiņām māmiņdienā!

Māmulīt, saņem nu atkal šo dienu,
Lielu un jauku - gadā tik vienu!