Kredīts maziem un vidējiem uzņēmumiem

Kredīts maziem un vidējiem uzņēmumiem ir Banku kredīta alternatīva vai papildinājums, situācijās, kad uzņēmumam nepieciešams ātri un vienkārši saņemt naudu apgrozāmo līdzekļu palielināšanai u.c. steidzamu mērķu īstenošanai. Piedāvājam vienkāršotu un ērtu kredīta izskatīšanas procedūru un saņemšanas nosacījumus, kas salīdzinot ar Banku prasībām, ir pretimnākošāki mazajam biznesam. Atbilstoši uzņēmuma vajadzībām piedāvājam īstermiņa un vidēja termiņa finansējumu. Kredīts pieejams jebkādam līdzekļu izmantojumam. Izskatām arī kredīta pieteikumus no uzņēmumiem, kas nonākuši finanšu grūtībās un/vai ar negatīvu kredītvēsturi. Mēs analizēsim radušos situāciju, katru gadījumu izvērtējot individuāli, saņemsim Jūsu skaidrojumus situācijas risināšanai un uzlabošanai un mūsu iespēju robežās palīdzēsim ar finansējumu.
Kredīta saņemšanas noteikumi:
 • Kredīta summa EUR 1’000 līdz EUR 150’000
 • Kredīta atmaksas termiņš līdz 5 gadiem
 • Kredīta atmaksa - ikmēneša, sākot ar nākamo mēnesi pēc kredīta saņemšanas
 • Kredīta pieteikuma izskatīšana - bezmaksas
 • Procentu likme un nodrošinājuma nepieciešamība - atkarīga no uzņēmuma finanšu stabilitātes un projekta riska pakāpes
 • Mērķis – brīvi izvēlēts
 • Papildus nosacījums – uzņēmumam ir jābūt aktīvai darbībai vismaz 1 gads
 • Paraksttiesīgās personas (uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas) pase
 • Galvinieka pase
 • Pārskata gada finanšu pārskats ( bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, ar galveno bilances posteņu atšifrējumiem, t.sk. pamatlīdzekļi, krājumi, debitori, kreditori). Informācija jāsagatavo par pilniem tekošā gada mēnešiem uz dokumentu iesniegšanas brīdi
 • Gada pārskats par iepriekšējo gadu (ar visiem pielikumiem) kas iesniegta VID
 • Uzņēmuma Bankas konta izraksts par pēdējiem 12 mēnešiem ( iespējams izdrukāt bankas konta izrakstu AS WestKredit birojā)
 • Biznesa plāns un kredīta atmaksas pamatojums
 • Atsevišķos gadījumos var tikt pieprasīti citi papildu dokumenti
 • Jauna projekta uzsākšanai vai Jūsu pašu līdzekļi nav pietiekošā apmērā, lai realizētu iecerēto projektu
 • (piemēram - mājas lapas izveidei, interneta veikala izveidei, pamatlīdzekļu iegādei, tehnoloģiju ieviešanai, zīmola attīstība u.c.)
 • Nodokļu nomaksai
 • (piemēram - Nodokļu parāda dzēšanai, VID inkaso gadījumā)
 • Negaidītu izdevumu finansēšanai
 • (piemēram - pamatlīdzekļu remonts, apdrošināšanas gadījumā segt pašriska summu u.c.)
 • Citu Kreditoru prasību apmierināšanai
 • Apgrozāmo līdzekļu palielināšanai,
 • (piemēram - Jūsu klienti par Jūsu darbu norēķinās ar pēcapmaksu, kāds no klientiem kavē rēķinu apmaksu, tirgus paplašināšanai u.c.)
 • Un citu negaidītu jautājumu risināšanai un steidzamu saistību izpildei, lai neapgrūtinātu Jūsu uzņēmuma finanšu naudas plūsmu
Mēs izskatām kredīta pieteikumus arī no uzņēmumiem, kas nonākuši finanšu grūtībās. Vērtējot iesniegtos kredīta pieprasījumus, mēs vērsīsim uzmanību uz to, kāpēc uzņēmums ir nonācis šādā situācijā, un kas tiek darīts, lai šo situāciju novērstu un nepieļautu nākotnē.
Izskatām arī uzņēmuma pieteikumus ar negatīvu kredītvēsturi. Prasīsim paskaidrojumus par katru parādu. Esoša parāda gadījumā būs jāpaskaidro parāda nemaksāšanas iemesls, turpretī atmaksāti parādi īpaši neradīs problēmas, ja uzņēmums šobrīd var demonstrēt pozitīvu darbības izaugsmi.

Mēs nodrošinām:
 • Ātru lēmuma pieņemšanu
 • Ātru dokumentu noformēšanu
 • Individuālu pieeju
 • Elastīgus noteikumus atkārtota kredīta saņemšanai, atmaksas grafika pagarināšanai
 • Iespēju kredītu atmaksāt pirms termiņa


Neizskatām kredītpieteikumus no uzņēmējiem, kas darbojas sekojošās nozarēs: azartspēles un azartspēļu organizēšana, ieroču tirdzniecība un izplatīšana, bezpeļņas un reliģiskās organizācijas;

Aicinām pirms ņemt kredītu, rūpīgi izvērtēt savas spējas to atdot, lai nepasliktinātu esošo finanšu situācijuAPSTIPRINĀTS

2017.gada 27.janvārī valdes sēdē

spēkā no 2017.gada 01.februāra

AS WEST KREDIT PAKALPOJUMU CENRĀDIS JURIDISKAI PERSONAI

 

 

Pieteikums jauna kredīta saņemšanai un izskatīšanai:

Bezmaksas

 

 

Kredīta noformēšana:

 

Kredīta piešķiršana

2,5 % no summas, min. 150.00 EUR

Kredīta kontrole

30.00 EUR

Komisija par Kredīta pārskaitīšanu uz klienta norādīto kontu

0.5% no Kredīta summas

 

 

Līguma izmaiņu noformēšana:

 

Kredīta papildus summas piešķiršana

2,0 % no summas, min. 50.00 EUR

Kredīta piešķiršanas pakalpojumi pie termiņa pagarināšanas vai citu nosacijumu maiņas (grozījumi atmaksas grafikā, nodrošinājuma maiņa u.c.)

50.00 EUR

Kredīta pirmstermiņa atmaksa

Bezmaksas

 

 

Citas komisijas:

 

Ķīlas reģistrācija (ja reģistrē West Kredit pārstāvis)

50.00 EUR

Izziņa par kredīta saistību parāda apmēru un samaksas kārtību

1 reizi gadā bezmaksas, katra nākošā 35.00 EUR

Dokumentu kopijas no arhīva

1.40 EUR par lapu

Pārkreditācija

2,0% no summas, min EUR 200

Nestandarta dokumentu sagatavošana, izskatīšana

sākot no 100.00 EUR

Brīdinājuma vēstule par saistību neizpildi

15.00 EUR par katru vēstuli

Šim cenrādim ir informatīvs raksturs. Pirms darījuma slēgšanas pārliecinaties vai nav veiktas izmaiņas!

 

Kredīts maziem un vidējiem uzņēmumiem
Kontaktpersona
Fill in the correct field
E-pasts
Fill in the correct field
Tālruņa nr.
Fill in the correct field
Uzņēmums
Fill in the correct field
Finansējuma summa
Fill in the correct field
Finansējuma termiņš (mēnešos)
Fill in the correct field