Jautājumi

Mums ir svarīgi, lai mūsu mājaslapā jūs atrastu pēc iespējas vairāk atbilžu uz sev interesējošajiem jautājumiem. Esam apkopojuši tos jautājumus, kurus konsultāciju laikā visbiežāk cilvēki uzdod. Gadījumā, ja neatrodiet atbildi uz jautājumu, kurš jūs interesē, lūdzu, sazinieties ar mums zvanot uz mūsu bezmaksas tālruni 8 0000 330 vai rakstot uz birojs@westkredit.lv

Kredīta saņemšana

Pie standarta hipotekārā kredīta noformēšanas nav nepieciešami nekādi līdzekļi, jo visas ar kredītu saistītās izmaksas tiek pieskaitītas kopējam aizdevumam. Ar savu finansējuma daļu jārēķinās vien kredītam nekustamā īpašuma iegādei (pirmā iemaksa) un kredītam nekustamā īpašuma iegādei izsolē.

Ja aizņēmējs maksimāli ātri spēj uzrādīt visus kredītspeciālista pieprasītos dokumentus, tad kredīta noformēšana neaizņem vairāk kā divas darba dienas.

Primāri ir svarīgi izvēlēties uzņēmumu, kurš ir saņēmis patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegto licenci patērētāju kreditēšanai Latvijas Republikā. Tas dod garantiju, ka uzņēmuma sniegtie pakalpojumi un noteikumi ir patērētājam draudzīgi.
Otrkārt ir svarīgi izvēlēties uzņēmumu, kurš komunikācijā ar klientu ir atvērts un vēl pirms līguma slēgšanas klientam dod iespēju iepazīties ar līguma noteikumiem un vajadzības gadījumā tos parādīt savam juristam.
Treškārt – kredīts ir atbildība, tāpēc ir ļoti rūpīgi jāizvērtē tā nepieciešamība.

Pase vai elektroniskā identifikācijas karte (saīsinājumā (eID), nekustamā īpašuma tiesību apliecinošs dokumenta oriģināls vai kopija (dokumentu oriģināli pie līguma slēgšanas nav jāiesniedz). Pārējo dokumentu sarakstu nosaka kredītspeciālists, izvērtējot kredīta summas apmēru, veidu un mērķi.

AS West Kredit izsniedz kredītus arī uzņēmējiem jau esoša biznesa attīstībai vai jauna biznesa uzsākšanai. Šie kredīti atšķiras no kredītiem patērētājiem, jo pie kredīta formēšanas tiek izvērtēta juridiskā persona nevis patērētājs.

Kredīta atmaksa

Kredīta ikmēneša maksājumi veicami saskaņā ar maksājuma grafiku. Gadījumā, ja klients vēlas savas līgumsaistības pārtraukt pirms noteiktā termiņa, tad ir nepieciešams rakstīt iesniegumu par kredīta dzēšanu, lai uzzinātu summu, kura ir iemaksājama aizdevēja kontā. Saņemot šo izziņu aizņēmējs veic galējo norēķinu un saņem atpakaļ iesniegtos dokumentus un dokumentu hipotēkas dzēšanai.

Pēc iespējas ātrāk ir jāsazinās ar AS West Kredit maksājumu daļu, jo, laicīgi konstatējot, problēmu ir iespējams piemeklēt vispiemērotāko risinājumu.

Vispārējie jautājumi

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošajiem Vispārējiem apdrošināšanas noteikumiem un šiem noteikumiem AAS „BTA Baltic Insurance Company”, turpmāk tekstā – BTA, ar Apdrošinājuma ņēmējiem slēdz apdrošināšanas līgumus par nekustamā īpašuma, kustamās mantas un nekustamā īpašuma īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Papildu informācija.

Līguma darbības laikā aizņēmējam joprojām ir īpašumtiesības uz savu nekustamo īpašumu. Līdz ar to saņemot kreditora piekrišanu ir iespējams īpašumu iznomāt, izīrēt, dāvināt vai pārdot.

AS West Kredit ir nebanku hipotekārās kreditēšanas līderis Latvijā, un uzņēmums finanšu jomā darbojas jau no 1994.gada, ar kreditēšanu no 2000.gada. Izvēloties AS West Kredit Jūs izvēlēsieties stabilitāti, līgumus, kas izstrādāti un atbilst LR spēkā esošiem normatīviem aktiem. Uzņēmums piedalās dažādās darba grupās, kurā tiek lemti jautājumi par kopējo nozares sakārtošanu un attīstību. Tādējādi uzņēmums ir pirmais, kurš saviem klientiem var piedāvāt dažādas inovācijas un vienmēr būt soli priekšā konkurentiem, klientiem draudzīgu noteikumu piedāvāšanā.

Procentu likme katrā gadījumā tiek noteikta individuāli. Tiek izvērtēts kredīta veids, summas apmērs, termiņš un mērķis. AS West Kredit regulāri rīko akcijas, kuru ietvaros kredītus ir iespējams saņemt uz pazeminātām procentu likmēm.

AS West Kredit izsniedz kredītus tikai pret nekustamā īpašuma ķīlu (nodrošinājumu). Lai kredītu saņemtu, aizņēmējam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Pastāv vairāki veidi kā pieteikties kredītam:

  1. Aizpildot pieteikuma anketu internetā, kuru izvērtē mūsu kredītspeciālists un sazinās ar klientu informējot par nepieciešamajiem dokumentiem kredīta izsniegšanai, kurus ir iespējams iesniegt arī elektroniski. Tālāk kredītspeciālists ar klientu vienojas par tam ērtu laiku, lai ierastos uz līguma parakstīšanu. Pirms līguma parakstīšanas klientam ir iespējams saņemt līguma projektu (elektroniski vai klātienē), lai ar to varētu iepazīties un izteikt iebildumus līdz līguma parakstīšanai. Pēc līguma parakstīšanas klients saņem naudu.
  2. Zvanot uz mūsu bezmaksas tālruni 80 000 330 un piesakoties uz konsultāciju pie kredītspeciālista. Kredītspeciālists pa telefonu klientu informē par visiem nepieciešamajiem dokumentiem kredīta saņemšanai, kurus pirms tikšanās ir iespējams iesniegt arī elektroniskā veidā. Tālāk kredītspeciālists ar klientu vienojas par tam ērtu laiku, lai ierastos uz līguma parakstīšanu. Pirms līguma parakstīšanas klientam ir iespējams saņemt līguma projektu (elektroniski vai klātienē), lai ar to varētu iepazīties un izteikt iebildumus līdz līguma parakstīšanai. Pēc līguma parakstīšanas klients saņem naudu.

Uzdot jautājumu
Tēma
Vārds, Uzvārds
E-pasts
Telefons
Jūsu jautājums
Ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes