Cenrādis

AS West Kredit Pakalpojumu cenrādis (spēkā no 22.oktobra, 2018)

Kredīta noformēšanas izmaksas:
Pieteikuma izskatīšana
Bezmaksas
Hipotēkārie kredīti:
 • patērētājiem
 • saimnieciskās darbības veicējiem
 • 2% no aizdevuma summas (min. summa 310.00 EUR)
 • 2,5% no aizdevuma summas (min. summa 310.00 EUR)
Brīvdienu kredīts:
 • patērētājiem
 • saimnieciskās darbības veicējiem
 • 2% no aizdevuma summas (min. summa 455.00 EUR)
 • 2,5% no aizdevuma summas (min. summa 455.00 EUR)
Kredītiem nekustamā īpašuma iegādei izsolēs:
 • patērētājiem
 • saimnieciskās darbības veicējiem
 • 3% no aizdevuma summas (min. summa 595.00 EUR)
 • 3,5% no aizdevuma summas (min. summa 595.00 EUR)
Kredītam komunālo parādu dzēšanai

Bezmaksas*

Aizdevuma kontrole
120.00 EUR
Ķīlas reģistrācija
90.00 EUR +0,1% no aizdevuma summas
Īpašuma apdrošināšana
0,15% līdz 0,3% no kredīta summas gadā (min. kopsumma 28.46 EUR)
Dzīvokļu reģistrācija Zemesgrāmatā
355.00 EUR
Nekustamā īpašuma vērtēšana
 • Dzīvokļa vērtēšana 80.00 EUR
 • Mājas vērtēšana 115.00 EUR
 • Zemes vērtēšana 80.00 EUR
 • Citi objekti (individuāli)
Aizdevuma pārskaitīšana uz klienta norādīto kontu (summām virs 20 000 EUR pārskaitījums obligāts)
0.5% apmērā no aizdevuma summas
Aizdevuma papildu summas piešķiršana
2% no izsniedzamās summas, bet ne mazāk kā 120.00 EUR
Aizdevuma piešķiršnas pakalpojumi pie termiņa pagarināšanas vai citu nosacījuma maiņas
85,00 EUR
Izdevumi, kas saistīti ar līguma noteikuma maiņu, refinansēšanu, izmaiņu sagatavošanu:
Pieteikuma izskatīšana
Bezmaksas
Kredīta pirmstermiņa dzēšana (summām virs 9960.00 EUR)
 • 1% no neatmaksātās Kredīta pamatsummas, kas tiks atmaksāta pirms termiņa, ja laikaposms starp pirmstermiņa atmaksas dienu un Līguma darbības termiņa beigām pārsniedz vienu gadu
 • 0,5% no neatmaksātās Kredīta pamatsummas, kas tiks atmaksāta pirms termiņa, ja laikaposms starp pirmstermiņa atmaksu un Līguma darbības termiņa beigām nepārsniedz vienu gadu.
Saistību refinansēšanās izskatīšana un noformēšana (ar banku sektoru), kā arī darījuma konts, vienošanās:
 • patērētājiem
 • saimnieciskās darbības veicējiem
 • 2% no izsniedzamās summas, bet ne mazāk kā 710.00 EUR
 • 2% no izsniedzamās summas, bet ne mazāk kā 810.00 EUR
Saistību refinansēšanās izskatīšana un noformēšana (ar nebanku sektoru), kā arī darījuma konts, vienošanās:
 • patērētājiem
 • saimnieciskās darbības veicējiem
 • 2% no izsniedzamās summas, bet ne mazāk kā 995.00 EUR
 • 2% no izsniedzamās summas, bet ne mazāk kā 1135.00 EUR
Atsavināšanas darījumu saskaņošana, izmantojot notariālu glabājumu
2% no izsniedzamās summas, bet ne mazāk kā 450.00 EUR
Atkārtota hipotēkas dzēšanas lūguma un atkārtotas piekrišanas izsniegšana
35.00 EUR
Nestandarta dokumentu (piekrišanas zemes sadalei, apgrūtinājumiem u.t.t.), sagatavošana pēc klienta lūguma
35.00 EUR
Izziņa par kredīta saistību apmēru un samaksas kārtību:
 • vienu reizi kalendārajā gadā
 • atkārtota
 • Bezmaksas
 • 35.00 EUR
Vienošanās protokola nosūtīšana klientam ārpus Latvijas Republikas robežām
155.00 EUR
Dokumentu kopijas no AS West Kredit arhīva (izbeigtajām lietām)
1.40 EUR par lapu
Dokumentu parakstīšana ārpus juridiskās telpas
140.00 EUR
Nestandarta vienošanās dokumentu sagatavošana pēc klienta lūguma
sākot no 100.00 EUR

* Aizdevuma piešķiršana ir bez maksas, ja aizdevuma summa nepārsniedz komunālā parāda apmēru.

** Vienīgās izmaksas – notariālie izdevumi un nodevu apmaksa Zemesgrāmatā.

Šim cenrādim ir informatīvs raksturs. Pirms darījuma slēgšanas iesakam pārliecināties vai cenrādī nav veiktas izmaiņas!

 • 21 October 2020
  300x300.jpg
 • 1 October 2020
  Nepalaid vēja savu bīznesu
 • 15 May 2020
  aizdevums-300x300.jpg